Veterinærlegemidler til smådyr
Produktnavn Typen SPC
Alizin Vet. Reproduksjon Alizin Vet. SPC
Canigen Vaksiner og immunoterapi

Canigen CHPPi SPC

Clomicalm Adferdsprodukter Clomicalm SPC
Cortavance Vet. Hudprodukter Cortavance Vet. SPC
Cortotic Vet. Hudprodukter Cortotic Vet. SPC
Cyclance Vet. Hudprodukter Cyclance Vet. SPC
Daxocox Smerte og Anestesi Daxocox SPC
Easotic Vet. Hudprodukter Easotic Vet. SPC
Inflacam Smerte og Anestesi Inflacam SPC
Itrafungol Hudprodukter / Antifungale midler

Itrafungol SPC

Milpro

Antiparasittære midler

Milpro Hund SPC
Milpro Katt SPC

Rogiola Vet Smerte  Rogiola SPC
Stelfonta Neoplasi Stelfonta SPC
Suprelorin Reproduksjon Suprelorin SPC
Vetflurane Smerte og Anestesi Vetflurane SPC
Virbagen Omega Vaksiner og immunoterapi Virbagen Omega SPC
Ypozane Vet. Reproduksjon Ypozane Vet. SPC
Zoletil Vet. Smerte og Anestesi Zoletil Forte Vet. SPC

Zoletil Vet. SPC

 

Veterinærlegemidler til hest
Produktnavn Typen SPC
Eraquell Vet. Antiparasittære midler Eraquell Vet. SPC
Equimax Vet. Antiparasittære midler Equimax Vet. SPC
Vetflurane Smerte og Anestesi Vetflurane SPC

 

Veterinærlegemidler til storfe
Produktnavn Typen SPC
Bovigen RCE Vet Vaksiner og immunterapi Bovigen RCE Vet SPC