Poeng3,2 (4 Stemmer)

Skal dyret mitt bedøves før operasjon og større undersøkelser?

En god bedøvelse vil gi dyrlegen arbeidsro til å foreta en best mulig undersøkelse eller operasjon.

Hvis kjæledyret skal opereres eller få større undersøkelser, må det bedøves. Hovedårsaken til å bedøve dyret er å unngå at dyret føler unødvendig smerte eller ubehag i forbindelse med undersøkelser og operasjoner.

Ofte blir du bedt om å avlevere dyret på klinikken fastende om morgenen, og avhengig av hvilket inngrep som skal gjennomføres, vil det ofte komme hjem samme dag.

 

Hva skal jeg være oppmerksom på før bedøvelsen?

Faste:

For å redusere risikoen for oppkast og eventuell feilsvelging i forbindelse med bedøvelse skal magesekken være tom. Dyret skal faste fra kvelden før. Det er tillatt at dyret drikker vann inntil 2 timer før operasjonen.

Blodprøve:

Vi vil i noen tilfeller anbefale at du får tatt en blodprøve av dyret før bedøvelsen for å måle blodverdier som kan være viktige å kjenne til i forbindelse med bedøvelsen.

 

Hvordan foregår bedøvelsen?

Før selve bedøvelsen får de fleste dyr en beroligende sprøyte. Dyret blir rolig og avslappet, og mengden av bedøvelsesmiddel kan derfor kraftig reduseres.

 • Injeksjonsbedøvelse

Til kortere inngrep som røntgenundersøkelser, tannrensing og ørerensing blir dyret som regel bedøvd med en sprøyte i muskelen eller under huden. Den består av en blanding av beroligende og smertestillende medisin. Ofte får dyret lagt et lite kateter i det ene forbenet, slik at dyret kan suppleres med væske eller mer bedøvelse ved behov. Du vil derfor kunne se et lite lokalt område som er barbert.

 • Bedøvelse i gassform

Hvis dyret skal være bedøvd i lenger tid, brukes det bedøvelse med et bedøvelsesmiddel i gassform. Ofte blir dyret først sprøytet med en bedøvelsesvæske, slik at det faller rolig og forsiktig i søvn. Deretter blir en gummislange til oksygen og bedøvelsesgass ført ned i dyrets luftrør. Bedøvelsesgassen opphever fullstendig bevissthet og smertesans.

 • Ryggmargsbedøvelse

Ved ryggmargsbedøvelse blir et lokalbedøvelsesmiddel sprøytet inn i ryggmargskanalen. Det betyr at bakkroppen blir fullstendig bedøvd. Ryggmargsbedøvelse blir f.eks. brukt ved keisersnitt og kneoperasjoner.

 • Lokalbedøvelse

Bedøvelsen skjer ved at det sprøytes et lokalbedøvelsesmiddel inn i området der dyret skal behandles. Lokalbedøvelse blir typisk brukt i forbindelse med sying av mindre rifter og lignende.
 Etter operasjonen

Oppvåkning etter bedøvelsen vil skje i rolige omgivelser under oppsyn av enten en veterinærsykepleier eller en dyrlege. Kjæledyret holdes varmt, og allmenntilstanden sjekkes før hjemreise.

 • Smertelindring

Hvis kjæledyret har blitt operert, vil det ofte ha bruk for smertelindring i dagene etter operasjonen. Hvor mye og hvor lenge avhenger av operasjonstypen.

 • Tretthet og kvalme etter bedøvelse

Ofte vil kjæledyret være trett etter bedøvelsen, og det vil ha behov for hvile. Det kan ta et døgn før døsigheten og trettheten er helt borte. Dette er normalt, og det er bare bra om dyret holder seg i ro det første døgnet etter en operasjon.

Kjæledyret ditt kan være kvalm etter en bedøvelse og ha nedsatt appetitt samme dag. Noen kan også føle ømhet/ubehag i halsen hvis de har hatt en gummislange i luftrøret. Dette ubehaget er forbigående.

Det er normalt at kjæledyret er barbert på benet, der det ble lagt kateter i blodåren.

 

Er det en risiko ved bedøvelser?

Der er altid en risiko ved bedøvelser. Men i forbindelse med de nye og moderne bedøvelsesmidler er risikoen veldig liten. Hvorvidt dyret skal bedøves, oppveies imot hva risikoen er ved ikke å gjøre det. Spør gjerne din dyrlege til råds. For å minske risikoen ytterligere undersøker dyrlegen alltid dyret grundig før bedøvelsen, og er især oppmerksom på dyrets kretsløp- og lungefunksjon.

Det er alltid en risiko ved bedøvelser. Men med de nye og moderne bedøvelsesmidlene er risikoen svært liten. Om dyret skal bedøves eller ikke veies opp mot risikoen ved å ikke gjøre det. Be gjerne dyrlegen om råd. For å redusere risikoen ytterligere undersøker dyrlegen alltid dyret grundig før bedøvelsen, spesielt med tanke på dyrets sirkulasjons- og lungefunksjon.

Dyrlegen ser også etter om dyret har noen form for betennelse i kroppen eller om det får noen form for medisin. Det kan være lurt at dyret får analysert en blodprøve før bedøvelsen, der for eksempel lever- og nyrefunksjon blir undersøkt.

For å unngå at dyret kaster opp under eller etter bedøvelsen er det viktig at du overholder anbefalingene om faste.

Oppkast kan medføre lungebetennelse eller i verste fall kveling. Overvektige dyr har større risiko for forstyrrelser i lunge- og sirkulasjonsfunksjonen og har dermed også større risiko ved bedøvelse.
 

Hvis dyret ditt har hatt problemer ved tidligere bedøvelser, er det svært viktig at du forteller det til dyrlegen.

 Hva skal jeg være oppmerksom på når jeg får kjæledyret hjem etter en bedøvelse?

Du må kontakte dyrlegen hvis kjæledyret etter en bedøvelse:

 • Ikke har lyst til å spise eller drikke etter 24 timer.
 • Ikke er frisk etter 24 timer
 • Får feber
 • Hvis et operasjonssår går opp, har fått en hevelse eller er væskefylt
 • Hvis en forbinding eller bandasje virker stram, blir våt eller begynner å lukte rart.
   
Hvis du har andre spørsmål, eller hvis du er bekymret for dyrets tilstand, kan du ringe dyrlegen med det samme.
viktig å vite
Daglig tannpleie

Daglig tannpleie

Tannproblemer er en av de mest hyppige sykdommer hos hunder og katter. Derfor er daglig tannpleie med gode hjelpemidler viktig for å passe på ditt kjæledyr.

Nyresvikt og nyreinsuffisiens

Nyresvikt og nyreinsuffisiens

Hva er kronisk nyresvikt?

Hudproblemer hos kjæledyr

Hudproblemer hos kjæledyr

Bli klokere på hud- og pelsproblemer