Verdier
SATS PÅENTREPRENØRSKAP

Vis initiativ og pågangsmot. Gå egne veier, uten faste dogmer. Det er drivkraften. Dette gjør at vi kan lære av feilene våre, være tilpasningsdyktige og tenke nytt for å raskt tilpasse oss en verden i endring.

STIMULER INNOVASJON

Alle handlingene våre drives av kreativitet og nye tanker. Vi er i forkant med de nyeste trendene og verktøyene, og vi ønsker å tilby enda flere smarte og nyttige løsninger til kundene våre. Vi fokuserer på forebygging og dyrevelferd for å løse dagens utfordringer innen dyrehelse verden over, samtidig som vi holder fokus på ernæring og hygiene.

VIS ENGASJEMENT

På Virbac jobber vi med lidenskap og ønsker å gjøre en best mulig jobb på alle prosjekter vi påtar oss. Våre felles anstrengelser og team spirit er vårt brennstoff for å lykkes som gjør det mulig for oss å bygge på hverandres profesjon og kulturelle ulikheter i søken etter alltid å oppnå et bedre resultat.

SKAP ENKUNDEDREVETFREMGANGSMÅTE

At man har omsorg for dyr er livsgrunnlaget for vår eksistens. Det er derfor avgjørende for oss og være beviste på forventingene veterinærer, bønner og dyre-eiere har til oss. Den unike og sterke relasjonen vi har med våre kunder er «bindemidlet» som er nøkkelen til å forutse deres behov og fremskaffe nyttige og vedvarende løsninger som forbedrer veterinærenes praksis og livskvalitet for dyr.

VÆROPPMERKSOM PÅ MENNESKER

Menneskene er nøkkelen til suksess for oss og de er vårt største kjennetegn for et firma av vår størrelse. For alle våre ansatte sørger vi for et miljø i stadig utvikling slik at de kan vokste og drive firmaet forover i et miljø hvor deling og team spirit er nøkkelen. Mangfold og menneskelige verdier er en av våre styrker som bidrar til en rikere opplevelser både for våre ansatte og kunder.

VELG BÆREKRAFT

Vi ser alltid mot fremtiden. Vi streber med å forme og utvikle vår arbeidslinje og gjøre den mer bærekraftig på lang sikt. Dette er hvorfor vi alltid er nøye med å gjøre investeringer av høy kvalitet og streber etter langsiktig avkasting i motsetning til kortvarig gevinst. Vår opptreden er bare hensiktsmessig når vi vedtar en tilnærming som er forenelig med økonomisk vekst, omsorg for mennesker og for miljøet. På Virbac er vårt ansvar å finne den beste balansen mellom disse tre dimensjonene.

Etiske retningslinjer

Utforsk vår bedriftskultur og vår forpliktelse til å drive organisasjonen med integritet.