Personvernretningslinjer

Virbac kan, under utførelse av sine aktiviteter og i fullt samsvar med gjeldende lovgivning, behandle dine personopplysninger. Virbac er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Disse personvernretningslinjene, nettstedets bruksvilkår og andre dokumenter det er referert til i den, angir hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan vi samler inn og behandler disse opplysningene, hvem vi deler dem med i forhold til tjenestene vi leverer og bestemte rettigheter og alternativer du har i denne forbindelsen.

Disse personvernretningslinjene gir deg informasjon om hvordan behandlingen av personopplysningene dine blir håndtert av Virbac

Disse personvernretningslinjene, tilgjengelige spesielt på dette nettstedet, oppdateres regelmessig for å ta hensyn til lov- og forskriftsendringene, og eventuelle endringer i organisasjonen til Virbac eller i behandlingen vi utfører. Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder/innhold/tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Virbac. Virbac er ikke ansvarlig for hvordan disse egenskapene fungerer eller behandler personopplysningene, vi anbefaler derfor at du leser personvernretningslinjene og vilkårene knyttet til disse tredjepartsegenskapene nøye.

Disse personvernretningslinjene er utført med:

 • en spesifikk informasjon for hver behandling vi utfører med dine personopplysninger, som vil bli gjort tilgjengelig for deg snarest mulig, og ved direkte innsamling av dine personopplysninger, på innsamlingstidspunktet;
 • retningslinjer for informasjonskapsler, som også er tilgjengelig på dette nettstedet.

Disse personvernretningslinjene ble sist oppdatert 02.03.2021

I – Hvem er vi?

Virbac er ansvarlig for personopplysningene du gir oss når du opptrer som behandlingsansvarlig.

Virbac, består av Virbac SA (fransk organisasjonsnummer 417350311) og datterselskaper / tilknyttede selskaper (i fellesskap kalt "Virbac" eller "vi" eller "vår").

Informasjon om våre datterselskaper finner du her.

Med hensyn til den gjeldende personvernloven (spesielt den generelle personvernforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"), blir opplysningene dine behandlet av Virbacs tilknyttede selskaper eller datterselskaper som du har instruert eller som leverer tjenester til deg eller kommuniserer med deg og alle slike enheter blir ansett som en selvstendig behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Disse personvernretningslinjene gjelder for alle slike enheter.

II – Hvilke plikter har vi?

Vi er plikter til å sørge for et høyest mulig beskyttelsesnivå for personopplysningene til personen vi behandler personopplysningene for ("registrert"), samt andre personopplysninger vi behandler.

Vi forplikter oss til å etterleve forskriftene som gjelder all behandling av personopplysninger vi utfører. Som sådan forplikter vi oss til å respektere følgende prinsipper:

 • vi behandler personopplysningene dine lovlig, rettferdig og på en transparent måte;
 • vi samler inn personopplysningene dine for angitte, eksplisitte og legitime formål og vil ikke behandle dem på en måte som er uforenlig med disse formålene;
 • vi sørger for at personopplysninger vi behandler er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålet de blir behandlet for;
 • vi gjør vårt beste for å sørge for at personopplysningene som behandles er nøyaktige og om nødvendig holdes oppdatert. Vi vil iverksette alle rimelig tiltak for å sørge for at personopplysninger som er unøyaktige når det gjelder formålene de behandles for, blir slettet eller korrigert uten forsinkelse;
 • vi oppbevarer personopplysningene dine i en form som ikke tillater identifisering av deg lenger enn det som er nødvendig for formålet de behandles for;
 • vi behandler personopplysninger på en måte som sørger for tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Denne forpliktelsen reflekteres i det følgende:

 • vi respekterer ditt personvern og dine rettigheter;
 • vi sørger for at beskyttelsen og sikkerheten til personopplysninger er sentral i vår oppmerksomhet;
 • vi vurderer hver nye behandlingsoperasjon med hensyn til personvernprinsipper for å oppnå at personvern er integrert i alt vi gjør;
 • vi vil ikke bruke personopplysninger til formål som vi ikke ville ha gjort deg oppmerksom på;
 • vi anser ikke at personopplysninger skal lagres på varig;
 • vi vil ikke dele eller selge personopplysningene dine utover det som er beskrevet i disse personvernretningslinjene;
 • vi er forpliktet til å sikre og beskytte personopplysningene dine. For dette formålet samarbeider vi bare med pålitelige partnere;
 • vi respekterer dine rettigheter som registrert og som person, og vi vil gjøre vårt ytterste for å oppfylle dine forespørsler, der dette er mulig;
 • Vi vil bare sende deg kommersiell kommunikasjon hvis du har bedt om det, eller for å tilby lignende produkter eller tjenester, hvis vi har fått din elektroniske kontaktinformasjon i samsvar med direktiv 95/46/EF. Du kan når som helst ombestemme deg og motsette deg denne kommersielle kommunikasjonen ved å bruke en veldig enkel prosess.

III – Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vær oppmerksom på at personopplysninger er all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"), for eksempel en e-postadresse, navn og etternavn, IP-adresse etc.

Vi samler inn personopplysninger via dette nettstedet og på andre måter. I enkelte tilfeller samler vi inn personopplysningene direkte fra deg. I andre tilfeller blir personopplysningene dine videresendt til oss av en tredjepart.

Virbac sørger for at det bare samler inn og behandler personopplysninger som er strengt nødvendige for formålet de behandles for. Du vil bli informert snarest mulig om kategoriene av personopplysninger vi behandler, for hver behandling vi utfører med dine personopplysninger.

Personopplysningene vi samler inn, er for eksempel:

 • Identifiserende opplysninger og kontaktopplysninger, f.eks. navn og etternavn, adresse, telefonnummer, sivilstatus, IPadresse etc.
 • Søknadsdata, f.eks. CV, vitnemål, arbeidsattester og ferdigheter, for eksempel når du søker jobb i Virbac eller et av dets datterselskaper;
 • Bilde av deg, når du blir filmet av et av våre sikkerhetskameraer som er installert i nærheten av bygningene våre, for sikkerhetsformål;
 • Kjøretøyets registreringsskilt av sikkerhetsmessige årsaker og for å administrere og kontrollere tilgang til Virbacs nettsteder og for å forbedre trafikkflyten;
 • Informasjon om kjæledyret ditt, f.eks. sykehistorikk og eierskap, og informasjon om livsstil, hovedsakelig når vi utfører behandling i forbindelse med vitenskapelig forskning;
 • Forretningsinformasjon, inkludert informasjon gitt i forbindelse med kontrakts eller klientforholdet mellom deg eller din organisasjon og Virbac, eller på annen måte frivillig gitt av deg eller din organisasjon;
 • Yrkeinformasjon, for eksempel tittel og ferdigheter, for administrasjon av leverandører og tjenesteleverandører;
 • Økonomisk og betalingsinformasjon, inkludert bankkonto og andre data som er nødvendige for behandling av betalinger og bekjempelse av svindel, inkludert kreditt/debetkortnummer, sikkerhetskodenumre og annen relatert faktureringsinformasjon.

Hvis du sender inn personopplysninger knyttet til andre personer til oss, erklærer du at du har myndighet til å gjøre det og tillater oss å bruke informasjonen i samsvar med disse personvernretningslinjene.

IV – For hvilke formål blir personopplysningene behandlet?

Databehandlingsoperasjonene utført av Virbac oppfyller et eksplisitt, legitimt og bestemt formål.

Personopplysningene dine blir behandlet for å tjene deg. Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • drive virksomheten vår;
 • administrere vitenskapelige studier der du bestemmer deg for å involvere dyret ditt;
 • dersom du sender inn en jobbsøknad, kan vi behandle personopplysningene for å behandle jobbsøknaden;
 • levere produkter og tjenester du kjøper og behandle, fullføre og oppfylle dine forespurte transaksjoner;
 • levere kundeservice og besvare forespørsler eller henvendelser og kommunisere med deg;
 • organisere spillkonkurranser, i så fall må vi behandle personopplysninger for å administrere deltakelse i slike spill;
 • skreddersy våre markedsførings og lojalitetsprogrammer og kampanjer;
 • sende deg nyhetsbrev, artikler, varsler, kunngjøringer, invitasjoner og annen informasjon om produkter, merker, dyrehelseemner;
 • hvis du er en av våre leverandører eller tjenesteleverandører eller en ansatt i samme, kan vi behandle dine personopplysninger for administrasjon av våre leverandører og tjenesteleverandører i samsvar med lover og regler;
 • for å administrere vårt forhold til deg, for eksempel når du er en potensiell kunde eller bruker av nettstedet, eller vi kan også behandle profil og bruksdata, inkludert passord til Virbacnettsteder eller passordbeskyttede plattformer eller tjenester, preferanser når du mottar markedsføringsinformasjon fra oss, kommunikasjonspreferanser og informasjon om hvordan du bruker våre nettsteder, inkludert tjenestene du så på eller søkte etter, svartid på siden, nedlasting av feil, lengde på besøk og informasjon om sideinteraksjon (for eksempel bla, klikk og musebevegelser). For å få vite mer om bruken av informasjonskapsler eller lignende teknologi kan du sjekke informasjonskapselretningslinjene våre her;

Informasjon om andre personer: Hvis du gir oss opplysninger om andre enn deg selv, for eksempel ansatte, motparter, rådgivere eller leverandører, må du sørge for at de forstår hvordan informasjonen deres vil bli brukt, og at de har gitt tillatelse til at du kan utlevere opplysninger til oss og tillate oss og våre eksterne tjenesteleverandører å bruke dem.

Formålet med behandlingen vil bli kommunisert til deg fra sak til sak, for hver behandling vi utfører med dine opplysninger.

V – Hvordan vi sikrer at behandlingsoperasjonene vi utfører er lovlige?

Vi sikrer alltid når vi behandler personopplysninger at behandlingen er basert på et "lovlig grunnlag" (dvs. behandlingen skjer for å gjennomføre en kontrakt, eller vi har ditt samtykke etc.). Å ha et lovlig grunnlag betyr at behandlingen holder seg innenfor de strenge kravene i GDPR, og anses derfor som lovlig.

Vi behandler alltid personopplysninger i henhold til følgende lovlige grunnlag.

 • Når du inngår en kontrakt med oss, og gjennomføringen av kontrakten krever at vi behandler personopplysninger, er vårt lovlige grunnlag oppfyllelsen av denne kontrakten. For eksempel kan dette være tilfelle hvis du kjøper et av produktene våre, og vi trenger å behandle personopplysningene dine for å administrere reservasjon, levering og/eller betaling.
 • Når en behandling er nødvendig for å iverksette skritt på din forespørsel, før du inngår en kontrakt, er vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen å iverksette de aktuelle skrittene. For eksempel er dette tilfelle når du sender inn en jobbsøknad som krever at vi leser CVen din for å ta en avgjørelse om søknaden din.
 • Når du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene for et eller flere spesifikke formål, er behandlingen vår berettiget pga. samtykket ditt. Dette kan være tilfelle når vi behandler personopplysningene for å gjennomføre vitenskapelig forskning. Når vi bruker samtykke som et lovlig grunnlag for behandlingen vår, står du fritt til å trekke tilbake samtykket når som helst.
 • Når behandlingen er nødvendig for å ivareta de legitime interessene som vi eller en tredjepart har (unntatt der slike interesser overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysningene, spesielt hvis du er barn), er vårt lovlige grunnlag disse legitime interessene. For eksempel kan behandlingen av personopplysningene til direkte markedsføringsformål betraktes som utført for en legitim interesse, men når det gjelder direkte markedsføring, kan det også være nødvendig å be om samtykke, avhengig av omstendighetene.
 • Vi kan også behandle personopplysningene i samsvar med ethvert annet juridisk grunnlag som er oppført i gjeldende lovgivning eller forskrift. For å få mer informasjon om dette emnet inviterer vi deg til å lese artikkel 6.1 i GDPR, som viser alt lovlig grunnlag som er mulig.

Det lovlige grunnlaget vil bli kommunisert til deg fra sak til sak, for hver behandling vi utfører med dine data.

VI – Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Virbac vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet de behandles for, og i samsvar med gjeldende lovgivning. Derfor avhenger oppbevaringsperioden for personopplysninger av formålet med hver behandling.

For å bestemme oppbevaringsperioden for personopplysningene bruker vi også følgende kriterier:

 • hvis informasjonskapsler brukes, bestemmer vi levetiden til informasjonskapslene i henhold til grensene satt av den nasjonale kompetente tilsynsmyndigheten (for eksempel i Frankrike, 13 måneder);
 • når vi oppbevarer bestemte personopplysninger for å oppfylle våre juridiske eller forskriftsmessige plikter, og for å gjøre det mulig for oss å utøve våre rettigheter, oppbevarer vi personopplysningene i tidsperioden som er spesifisert i den juridiske referanseteksten (for eksempel foreldelsesfrist eller lovlig dataoppbevaringsperiode).

Vi vil gjøre oppbevaringsperioden tilgjengelig for deg fra sak til sak.

VII – Hvem kan få tilgang til personopplysningene?

De autoriserte personene som arbeider for Virbac og i noen tilfeller datterselskapene, har tilgang til personopplysningene dine. Vi gjør vårt beste for å sikre at disse persongruppene forblir så små som mulig, og opprettholder konfidensialiteten og sikkerheten på personopplysningene dine.

Andre tredjepartsmottakere, f.eks. våre pålitelige tjenesteleverandører som støtter virksomheten vår, kan også motta personopplysningene, avhengig av behandlingen. Vi bruker pålitelige tjenesteleverandører til å utføre en rekke operasjoner på våre vegne.

I den forbindelsen gir vi bare våre pålitelige tjenesteleverandører informasjonen de trenger for å utføre tjenesten og ber dem om ikke å bruke personopplysninger til noe annet formål. Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at alle disse pålitelige tjenesteleverandørene vi samarbeider med, opprettholder konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene dine. Vi sørger også for at når vårt forhold til en pålitelig tjenesteleverandør avsluttes, sletter denne tjenesteleverandøren personopplysningene dine uten opphold.

Vi velger våre pålitelige tjenesteleverandører med stor omhu og sørger for at de gir tilstrekkelige garantier, spesielt når det gjelder ekspertkunnskaper, pålitelighet og ressurser, for å implementere tekniske og organisatoriske tiltak som vil oppfylle kravene i gjeldende lovgivning, inkludert for å ivareta sikkerhet under behandlingen. I den forbindelsen sørger vi for at våre pålitelige tjenesteleverandører bare behandler personopplysningene iht. våre dokumenterte instruksjoner. Vi sørger også for at de ansatte har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en lovbestemt taushetsplikt.

Vi kan be våre pålitelige tjenesteleverandører om å tilby tjenester som trenger behandling av personopplysninger, for eksempel for følgende formål:

 • hosting av nettstedet vårt;
 • lagring av dataene våre;
 • vedlikehold av enheter/programvare;
 • bruk av applikasjoner og samarbeidsverktøy gjort tilgjengelig for våre ansatte

For hver behandling vi utfører med personopplysninger, vil vi informere om identiteten eller rollen til våre pålitelige tjenesteleverandører.

Vi kan også bli bedt om å utlevere eller dele personopplysninger for å overholde en juridisk forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende vilkårene for bruk/salg eller andre vilkår du har godtatt; eller for å beskytte rettighetene, sikkerheten eller eiendommen til Virbac, kunder eller ansatte.

For eksempel kan vi også dele personopplysninger som med andre som følger

 • Rettshåndhevende myndigheter og våre tilsynsorganer eller andre kompetente myndigheter i samsvar med lovkrav eller god praksis;
 • Riktige parter i nødstilfeller: spesielt for å beskytte helsen og sikkerheten til kunder, ansatte og organisasjoner;
 • Din virksomhet eller organisasjon i et forretningsforhold med oss;
 • Screeningtjenesteleverandører: slik at vi kan overholde juridiske plikter i forhold til forebygging eller beskyttelse mot kriminalitet (inkludert uten begrensning korrupsjon og lignende), hvitvasking av penger, sanksjonsundersøkelser og andre nødvendige kontroller, inkludert slike som gjelder varslere om varsler.
 • Annonsenettverk og analysetjenesteleverandører for å støtte og vise annonser på nettstedet vårt, apper og andre verktøy for sosiale medier;
 • tredjeparter i forbindelse med anskaffelse eller overføring av deler av virksomheten vår eller i forbindelse med omorganiseringen av virksomheten;
 • Andre delegater: der navnet ditt vises på deltakerlisten for arrangementer der du har fortalt oss at du planlegger å delta.

VIII – Hvor oppbevarer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine lagres i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) av Virbac, datterselskaper og pålitelige tjenesteleverandører. Avhengig av behandlingen kan personopplysningene dine imidlertid også overføres til et land utenfor EØS, til våre pålitelige tjenesteleverandører og/eller datterselskaper.

Når vi overfører data til utenfor EØS, sørger vi for at personopplysningene overføres på en sikret måte og i samsvar med gjeldende lovgivning. Når landet som dataene overføres til, ikke har en beskyttelse som er sammenlignbar med EU, bruker vi "passende eller egnede sikkerhetstiltak".

Disse passende eller egnede sikkerhetstiltakene er en måte å kompensere for mangelen på personvern på. Slike passende sikkerhetstiltak kan bestå i å bruke bindende foretaksregler, standard personvernklausuler vedtatt av kommisjonen, standard personvernklausuler vedtatt av en tilsynsmyndighet eller kontraktsbestemmelser som er godkjent av en tilsynsmyndighet.

I alle tilfeller dreier det seg om å inngå en kontrakt med enheten som mottar dine personopplysninger, for å sikre etterlevelse av personvernkravene og rettighetene dine som registrert som er egnet til behandling i EU, inkludert tilgjengelighet av håndhevbare rettigheter for den registrerte og effektive rettsmidler, inkludert for å oppnå effektiv administrativ eller rettslig oppreisning og kreve erstatning, i EU eller i et tredjeland. De gjelder spesielt overholdelse av de generelle prinsippene knyttet til behandling av personopplysninger, prinsippene for personvern integrert i alt vi gjør og som standard.

Når vi overfører personopplysningene dine til enheter i USA, kan vi også bruke "Privacy Shield", som er en selvsertifiseringsmekanisme for selskaper etablert i USA, og som er anerkjent av EU-kommisjonen som et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger overført av en europeisk enhet til selskaper etablert i USA.  Denne mekanismen anses derfor å tilby juridiske garantier for slik dataoverføring.

Der det er aktuelt og fra sak til sak, vil vi informere deg om vår intensjon om å overføre personopplysninger til et tredjeland, om kommisjonen har fattet en adekvat eller tilstrekkelig beslutning, og, der det er aktuelt, henvisningen til de passende sikkerhetstiltakene og hvordan du kan få en kopi av dem eller hvor de er gjort tilgjengelige.

IX – Hva er rettighetene som registrert, og hvordan kan du utøve dem?

Der personvernlovgivningen eller -forordningen foreskriver det, for eksempel når personopplysningene dine behandles av et av våre tilknyttede selskaper eller tilknyttede selskaper i andre jurisdiksjoner der lignende regler gjelder, har du visse rettigheter i forhold til personopplysningene dine. Tilgjengeligheten av disse rettighetene og måtene du kan bruke dem på, er beskrevet mer detaljert under. Noen av disse rettighetene vil bare gjelde under visse omstendigheter.

Avhengig av behandlingen har du:

 • rett til å få bekreftelse fra oss om personopplysninger om deg behandles eller ikke (rett til innsyn). Hvis det er tilfelle, kan du få tilgang til personopplysningene og få informasjon om formålet med behandlingen, hvilke kategorier personopplysninger det gjelder etc.;
 • rett til å få fra oss en korreksjon av unøyaktige personopplysninger om deg (rett til korreksjon);
 • rett til å få slettet personopplysninger, forutsatt at en av begrunnelsene som rettferdiggjør denne retten gjelder (rett til sletting);
 • rett til å oppnå begrensning av behandlingen, der en av begrunnelsene som rettferdiggjør denne retten gjelder (rett til begrensning av behandlingen);
 • rett til å motta personopplysningene dine, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og rett til å overføre disse opplysningene til en annen databehandler uten hindring fra oss (rett til dataportabilitet);
 • rett til å protestere, noe som betyr at du for eksempel kan forby oss å bruke personopplysningene til direkte markedsføringsformål;
 • rett til å definere retningslinjene for behandling av personopplysningene dine etter din død.

Om direkte markedsføring: som angitt over, har du rett til å motsette deg, og du kan når som helst velge bort å motta direkte markedsføring fra oss. Basert på ditt samtykke ("valg") eller legitime interesser eller kontraktgrunnlag, kan vi bruke opplysningene du gir oss på nettstedet vårt eller på andre måter til direkte markedsføringsformål for å sende e-post, nyhetsbrev og andre meldinger for å holde deg informert om forretningsutvikling, markedsinnsikt og tjenestene våre, inkludert arrangementer som vi tror kan interessere deg. For å utøve din rett til å velge bort direkte markedsføring, kan du endre markedsføringspreferansene dine på innstillingssiden for online-kontoer, klikke på "avmelding"-koblingen som er inkludert på slutten av markedsførings-e-posten vi sender deg, eller kontakte virbac@virbac.no

Hvis du ønsker å utøve eller diskutere noen av disse rettighetene, kan du kontakte den relevante kontaktpersonen i enheten som er oppført i disse personvernretningslinjene.

For at vi skal kunne behandle forespørselen din på en tilfredsstillende måte, må du rettferdiggjøre identiteten din, på en eller annen måte. Ved tvil fra vår side kan vi be om mer informasjon, spesielt overføring av en kopi av identifikasjonen din, undertegnet av deg.

Vi vil gjøre vårt beste for å svare tilfredsstillende på forespørsler. I alle tilfeller vil vi svare deg innen en måned, selv om svartiden kan forlenges med to måneder ekstra, avhengig av kompleksiteten og antall forespørsler.

Hvis du av en eller annen grunn mener at svaret vårt ikke er tilfredsstillende, informerer vi deg hermed om at du kan sende inn en klage til en personverntilsynsmyndighet, spesielt i EU-landet der du er fast bosatt, der vi befinner oss eller der et påstått brudd på personvernlovgivningen har funnet sted (datatilsynet).

X – Hvilken informasjon vil vi gi deg?

Hver gang Virbac utfører en behandling av personopplysninger, vil vi informere om slik behandling ved å oppgi:

 • identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige (dvs. enheten som bestemmer formålene og virkemidlene for behandling av personopplysningene) og, der det er aktuelt, den behandlingsansvarliges representant;
 • kontaktinformasjonen til vår personvernansvarlige;
 • formålet med behandlingen som personopplysningene er beregnet til samt det juridiske grunnlaget for behandlingen;
 • der det er relevant, de legitime interessene til Virbac eller en tredjepart;
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene, hvis noen;
 • der det er aktuelt, det faktum at Virbac har til hensikt å overføre personopplysningene til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon og eksistensen eller fraværet av en tilstrekkelig beslutning fra Kommisjonen, eller, der det er aktuelt, henvisning til passende eller egnede garantier og virkemidlene for å skaffe en kopi av dem eller hvor de er gjort tilgjengelige.
 • perioden personopplysningene skal lagres i, eller hvis det ikke er mulig, kriteriene som ble brukt for å bestemme den perioden;
 • eksistens av retten til å be Virbac om tilgang til og rette eller slette personopplysninger eller begrensning av behandlingen, eller motsette seg behandling og rett til dataportabilitet.
 • der det er aktuelt, eksistensen av retten til å trekke tilbake samtykke når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det trekkes tilbake;
 • retten til å levere en klage til en tilsynsmyndighet;
 • enten levering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt, samt om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og mulige konsekvenser av manglende levering av slike data
 • eksistens av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, og i det minste i slike tilfeller meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for deg;
 • hvis personopplysningene ikke ble skaffet direkte fra deg, kategorien av personopplysninger det gjelder, kilden som personopplysningene stammer fra, og hvis aktuelt, om de kom fra offentlig tilgjengelige kilder.

Denne informasjonen vil bli gjort tilgjengelig for deg snarest, og ved direkte innsamling av personopplysningene dine, på innsamlingstidspunktet.

XI – Hvordan håndteres sikkerheten?

Virbac legger stor vekt på å beskytte personopplysninger, og iverksetter alle rimelige forholdsregler for å oppnå dette. Vi krever at våre partnere som administrerer dataene på våre vegne, gjør det samme.

Vi gjør hele tiden vårt beste for å beskytte personopplysningene. Ved mottak av personopplysningene bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak (både tekniske og organisatoriske) for å hindre uautorisert tilgang. Siden overføring av data via Internett ikke er helt sikker, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysningene dine som overføres til nettstedet vårt. Derfor skjer enhver overføring på egen risiko.

XII – Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å identifisere nettleseren din. De samler inn og lagrer informasjon når du besøker nettstedet vårt, om hvordan du bruker det, der det er mulig å registrere bruken av nettstedet, i tillegg til å gi deg bedre service og opplevelse når du surfer og for analyseformål.

Personopplysningene vi samler inn med disse teknologiene, vil også bli brukt til å administrere økten din.

Som nevnt i del V i disse personvernretningslinjene, bestemmer vi levetiden til informasjonskapslene i henhold til grensene som er satt av den nasjonale kompetente tilsynsmyndigheten (for eksempel i Frankrike, 13 måneder).

For å få mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan vi bruker dem, les våre: Retningslinjer for informasjonskapsler. 

XIII – Koblinger til tredjeparts nettsteder

Nettstedet vårt, nyhetsbrev, e-postoppdateringer og annen kommunikasjon kan av og til inneholde koblinger til og fra tredjepartsnettsteder. Personopplysningene du oppgir via slike nettsteder er ikke underlagt disse retningslinjene for personvern, og behandlingen av personopplysninger fra slike nettsteder er ikke vårt ansvar. 

Hvis du følger en kobling til andre nettsteder, må du vær oppmerksom på at slike nettsteder har egne personvernerklæringer som viser hvordan personopplysningene dine blir samlet inn og behandlet når du besøker disse nettstedene.

XIV – Barn

Vi samler ikke bevisst inn informasjon fra barn eller andre personer som er under 16 år. Hvis du er under 16 år, kan du ikke sende personopplysninger til oss, bortsett som spesialopplæring eller for sikkerhetstilgang med en spesiell skriftlig foreldretillatelse. 

XV – Endringer i disse personvernretningslinjene

Disse personvernretningslinjene kan endres av og til. 

Hvis vi endrer noe viktig i disse personvernretningslinjene (informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker den eller hvorfor), vil vi fremheve slike endringer øverst i kunngjøringen og opprette en fremtredende kobling til den i en rimelig periode etter endringen.

Sist oppdatert: 02.03.2021

Juridisk merknad

Informasjonskapsler

Innsamling og behandling av data i forbindelse med nyhetsbrev