Øvrige produkter

BackHome Super Mini mikrochip

Elektronisk identifikasjon

 • Gnagere
 • Hund
 • Katt

Vi hos Virbac vil øke andelen av ID-merkede dyr. Derfor har vi utviklet en mini mikrochip.

BackHome Super Mini mikrochip er den enkleste måten å gi hunden eller katten din en elektronisk ID-merking. Hunden og katten vil oppleve minst traume/smerte, når veterinæren bruker Super Mini.

Både kanylen og mikrochipen er veldig liten– kun 1,25 millimeter i diameter - og tar kun et øyeblikk å innføre.

Hunder som skal reise ut av Norge eller registreres i NKK må være ID-merket.

Vi anbefaler at du også registrerer katten din med en mikrochip. Du kan ellers risikere at man ikke finner deg som eier katten dersom den blir funnet eller har havnet i en ulykke.

I motsetning til øretatovering trenger ikke katten full narkose når den får mikrochipen.

Chipen vil vare hele livet.

FORDELER:

 • Mini transponder og smal kanyle gir smidig og smertefri implantering
 • Liten risiko for migrasjon. BackHome Super Mini er utviklet med avansert teknologi i Tyskland. Og forskere har utviklet en coating til Super Mini Mikrochip for å forhindre at den flytter seg rundt i kroppen.
 • Sikker identifikasjon

Hvordan fungerer BackHome?

 • BackHome Super Mini mikrochip implanteres med en kanyle like under huden mellom skulderbladene
 • Detaljer om kjæledyret og eieren registreres på DyreID
 • Bekreftelse på elektronisk registrering sendes til eieren av kjæledyret
 • Eieren sjekker detaljene og oppdaterer ved behov

Spør veterinæren om BackHome Super Mini mikrochip.

OBS. BackHome Super Mini mikrochip anbefales ikke til katter som bruker elektronisk katteluke da det kan være en risiko for at den blir lukket ute. Vi anbefaler istedenfor at det  brukes en standard mikrochip til de katter som har elektronisk mikrochip katteluke.

Sjekkliste når kjæledyret er på avveie

Unngå at hunden din blir syk når du reiser

BackHome Mikrochip: Spørsmål og svar
 • Vil det gjøre vondt for kjæledyret mitt når BackHome settes inn?

  Det kan være litt ubehagelig, men de fleste kjæledyr viser ingen tegn til ubehag når mikrochippen settes inn.

  Veterinæren eller dyrepleieren vet hvordan man setter inn mikrochippen så smertefritt som mulig.

 • Vil BackHome spore plasseringen til kjæledyret?

  Nei, BackHome er designet for identifisering hvis kjæledyret skulle komme på avveie, slik at man enkelt kan finne eieren.

 • Er det en årsavgift på mikrochippen?

  Du betaler et engangsbeløp til dyrlegen når mikrochippen er satt inn, og dette inkluderer kostnaden for å ha kontaktinformasjonen lagret på DyreID som er den primære aktøren for digital identifisering av dyr i Norge.

 • Vil BackHome aktivere kattedøren?

  BackHome mikrochip kan fungere på noen brikkestyrte kattedører, men formålet med mikrochippen er å identifisere kjæledyret slik at det kan gjenforenes med eieren.

 • Vil det være behov for beroligende middel når BackHome settes inn?

  En hund eller katt vil som regel ikke trenge beroligende middel, da dette er en svært rask og relativt smertefri prosedyre. Det kan være nødvendig med beroligende middel hos noen enkelte eller engstelige kjæledyr. Forhør deg gjerne med veterinæren om dette.

 • Hvem kan skanne BackHome mikrochip?

  Mikrochip brukes mye av veterinærer til å fastsette dyrets identitet og er lovpålagt når en hund, katt eller ilder skal reise utenlands. De fleste instanser som håndterer dyr, vil derfor ha en skanner.

 • Vil BackHome mikrochip bevege seg i kroppen?

  Mikrochippen ligger i en spesiell biokompatibel kapsel som gjør at den ikke beveger seg, men denne kan en sjelden gang løsne og bevege seg under huden før den slår seg til ro igjen.

  Du bør imidlertid ikke la deg skremme av dette; hvis man ikke finner mikrochippen der den ble satt inn, vil man undersøke hele dyret.

 • Kan BackHome fjernes?

  Det er svært uvanlig å få fjernet en mikrochip, og enda sjeldnere nødvendig – men det kan gjøres med forsvarlig bedøvelse og kirurgi.

 • Kan BackHome falle ut?

  Mikrochippen skal ikke falle ut når den er implantert.

  Det er imidlertid svært viktig at du IKKE skrubber eller trykker på området der mikrochippen er satt inn før det har gått MINST 24 timer, da dette kan gjøre at den flytter på seg eller drives ut.