Virbac Norge
Veterinærlegemidler til smådyr
Produktnavn Typen SPC
Alizin Vet. Reproduksjon Alizin Vet. SPC
Canigen Vaksiner

Canigen CHPPi SPC

Clomicalm Adferdsprodukter Clomicalm SPC
Cortavance Vet. Hudprodukter Cortavance Vet. SPC
Cyclance Vet. Hudprodukter Cyclance Vet. SPC
Daxocox Smerte og Anestesi Daxocox SPC
Easotic Vet. Hudprodukter Easotic Vet. SPC
Inflacam Smerte og Anestesi Inflacam SPC
Itrafungol Hudprodukter / Antifungale midler

Itrafungol SPC

Stelfonta Neoplasi Stelfonta SPC
Suprelorin Reproduksjon Suprelorin SPC
Vetflurane Smerte og Anestesi Vetflurane SPC
Virbagen Omega Vaksiner Virbagen Omega SPC
Ypozane Vet. Reproduksjon Ypozane Vet. SPC
Zoletil Vet. Smerte og Anestesi Zoletil Forte Vet. SPC

Zoletil Vet. SPC

 

Veterinærlegemidler til hest
Produktnavn Typen SPC
Eraquell Vet. Antiparasitere midler Eraquell Vet. SPC
Equimax Vet. Antiparasitere midler Equimax Vet. SPC
Vetflurane Smerte og Anestesi Vetflurane SPC