Shaping the future of animal health
Norge

Correct Vomkick

Dyreart: Storfe

Type: Tilskuddsfôr

Correct Vomkick picture

Kick-start for vommen. Til store og små drøvtyggere med fordøyelsesforstyrrelser.

12 x 325 g