Shaping the future of animal health
Norge

Correct Calcipro

Dyreart: Storfe

Type: Tilskuddsfôr

Correct Calcipro picture

Klar til kalving.

Kalciumtilskudd til kyr i forbindelse med kalving. Spesielt ernæringsmessig formål: minsker risikoen for melkefeber.

12 x 340 g