Shaping the future of animal health
Norge

Correct Akta

Dyreart: Hest, Storfe

Type: Tilskuddsfôr

Correct Akta picture

Til store og små drøvtyggere med mage- tarmforstyrrelser.

12 x 340 g